Thông tin khách hàng:

Họ và tên Quý Khách: (*)

Công ty: (*)

Địa chỉ: (*)

Điện thoại: (*)

Dịch vụ của công ty quý khách: (*)

Email: (*)


Thông tin Yêu cầu thiết kế:

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin yêu cầu cần thiết kế:

Loại hình Website :

Tên miền (Domain):

Logo:

Chọn gói Thiết kế website:

Thời gian hoàn thành Website:

Tên miền cần đăng ký:


Mô tả,mong muốn chức năng/ giao diện giống Website (tham khảo):

 

 


  Địa chỉ 1: 29 Đường Vệ Yên P.Quảng Thắng TP.Thanh Hóa

  Địa chỉ 2: 534 Trường Chinh TP.Nam Định

  Địa chi 3: 652/14B Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh

  Hotline : 0987.775.376 – 0972.80.50.80

  Email : WebsiteThanhHoa.com@gmail.com

  Website : WebsiteThanhHoa.com

top
081.641.9999